ಭಾರತದ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ: ಸರ್ಕಾರ

5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶವು 6G ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 5G ಯ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವದೆಹಲಿ: 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5G ರೋಲ್ ಔಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನಡೆದ … Continued