ಮದ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಾದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ..

ಮದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ (India’s first museum dedicated to alcohol) ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಘಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ 1950 ರ ದಶಕದ ಫೆನಿ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಪಾನೀಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಳಸುವ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳು, ಹಳೆಯ … Continued