ಈಗ ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸುಲಭ: ತೆರಿಗೆದಾರರು ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು..!

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ (ಭಾರತದ ಅಂಚೆ) ಈಗ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳ (ಸಿಎಸ್ಸಿ) ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ಐಟಿಆರ್) ಪಾವತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.ಇದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸಿಎಸ್‌ಸಿ ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಟಿಆರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು … Continued