ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಫ್ಯೂಮಿಯೊ ಕಿಶಿದಾ ಜಪಾನಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿ

ಟೊಕಿಯೊ: ಫ್ಯೂಮಿಯೊ ಕಿಶಿದಾ ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಶಿಹೈಡೆ ಸುಗಾ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಜಪಾನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್‌ನ ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಫ್ಯೂಮಿಯೊ ಕಿಶಿದಾ ಬುಧವಾರ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದ … Continued