ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್‌ ಯುದ್ಧ:ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲ್ಪ ಸ್ಥಳಾಂತರ

ಕೀವ್:‌ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ, ಎಲ್ವಿವ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ NEXTA ಮಂಗಳವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ (1939-1945) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಲೆ ಬೆರ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು “ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಬಂಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಲ್ವಿವ್ … Continued