ವೀಡಿಯೊ…| ಪುಣೆಯ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಭಯಾನಕ ‘ಸೊಳ್ಳೆ ಸುಂಟರಗಾಳಿ’ : ಜನರಿಗೆ ಭಯವೋ ಭಯ | ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಪುಣೆಯ ಮುತಾ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ “ಸೊಳ್ಳೆ ಸುಂಟರಗಾಳಿ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪುಣೆ ನಗರದ ಮುಂಡ್ವಾ, ಕೇಶವನಗರ ಮತ್ತು ಖಾರಾಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಮೂಹವು ಸುಂಟರಗಾಳಿಯಂತೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ … Continued