ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಗಲಿದೆ “ಯೋಗ ವಿರಾಮ’..!

ನವದೆಹಲಿ : ಊಟದ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಚಹಾ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಬುಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ‘ಯೋಗ ವಿರಾಮ’ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ‘ಯೋಗ ವಿರಾಮ’ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಐದು … Continued