ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ದುಬಾರಿ

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಎನ್‌ಎಲ್‌ಇಎಂ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್, ಅಜಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಔಷಧಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ 10.7%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2021 ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ (WPI) 10.7 %ರಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧ ಬೆಲೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ … Continued