ಅಪ್ರಾಪ್ತರು, ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 24 ವಾರಗಳ ವರೆಗೆ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ: ಹೊಸ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದುರ್ಬಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯಾವಕಾಶದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ಅದನ್ನು 20 ವಾರಗಳಿಂದ 24 ವಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗರ್ಭಪಾತ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2021ರಡಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಷಿದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು … Continued