ಅಜ್ಞಾತ ಮೂಲದ ತೀವ್ರ ತರಹದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲು…!

ಸ್ಟಾಕ್‌ಹೋಮ್: ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಯಾದ ಅಜ್ಞಾತ ಮೂಲದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಗ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್‌ ಯೂನಿಯನ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ತೀವ್ರತರವಾದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್‌ನ 84 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು … Continued