ಸೂಕಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಜ್ಜು

ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಮಾಯನ್ಮಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ  ಆಂಗ್ ಸಾನ್ ಸೂಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರ ವರೆಗೆ  ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ಸೈನ್ಯವು ಸೋಮವಾರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನುತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. 75 ವರ್ಷದ ನೊಬೆಲ್ … Continued