ಎಫ್‌ಎಟಿಎಫ್ ಗ್ರೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಟರ್ಕಿ ಈಗ ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶ

ನವದೆಹಲಿ: ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ (ಎಫ್‌ಎಟಿಎಫ್) ಗುರುವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತನ್ನ ‘ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟ್’ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ರೀಫಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಎಫ್‌ಎಟಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರ್ಕಸ್ ಪ್ಲೆಯರ್ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಹೊಸ ದೇಶಗಳಾದ ಟರ್ಕಿ, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಗಳನ್ನು ಗ್ರೇ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಿಯಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ … Continued