ಆಪರೇಷನ್ ಗಂಗಾ ಅಡಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 11,000 ಭಾರತೀಯರು ವಾಪಸ್‌: ಸರ್ಕಾರ

ನವದೆಹಲಿ: ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ‘ಆಪರೇಷನ್ ಗಂಗಾ’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಿಂದ 17 ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 4) ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 14 ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು 3 C-17 ಐಎಎಫ್‌ (IAF) ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನವು ದಿನದ ನಂತರ ಆಗಮಿಸುವ … Continued