ಈ ಹಳ್ಳಿಗರು ನೀರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ | ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾರಣ ಹಳ್ಳಿಗಳು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಘುಸಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ನೀರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ…! ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೇವಲ ನೀರಿಲ್ಲದ ಬಾವಿಯಿಂದ ಇರುವ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ತರಲು ಬಹಳ ದೂರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆಳವಾದ ಬಾವಿಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹಗ್ಗ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸರಂಜಾಮಿಲ್ಲದೆ ಏರುವುದನ್ನುಕಾಣಬಹುದು. ಹಳದಿ ಕುರ್ತಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ … Continued