ಬದುಕಿದರೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ, ಸಾಯುವುದಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಳಿದ್ದ; ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ: ಕೊಲೆಯಾದ ನಾಗರಾಜ ಪತ್ನಿ ಆಶ್ರಿನ್ ಸುಲ್ತಾನಾ

ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಆಶ್ರಿನ್ ಸುಲ್ತಾನಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮುಂಚೆಯೇ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೊಸದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮರಾದ ಸುಲ್ತಾನಾ ಕುಟುಂಬವು ಹಿಂದೂ ದಲಿತ ನಾಗರಾಜು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮದುವೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರ ಅವಳನ್ನು … Continued