ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮನ್ನಾ ಮಾತುಕತೆ:ಇಂಚು ಮಂದೆ ಸಾಗಿದ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒ

ತಿಂಗಳುಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಮನ್ನಾ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಾಯ ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒ ಸದಸ್ಯರು ಬುಧವಾರ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ 164 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯ … Continued