ತನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಮೊಸಳೆಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ |ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಂದಾದರೂ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳು, ನರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಮೊಸಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನುಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ..? ಆದರೆ ವೈರಲ್‌ ಅದ ವೀಡಿಯೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ … Continued