ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸ್ವೀಡನ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ…ಸಿಗರೇಟ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಲು-ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕಾಗೆಗಳ ನೇಮಕ..!

ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಗರ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಕಸವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ…! ಸೊಡೆರ್ಟಾಲ್ಜೆಯ ನಗರದ ಬೀದಿಗಳ ಕಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದಿ ಕೀಪ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಟೈಡಿ … Continued