ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪವಾಡ: ಕೈ ಮೇಲೆ ಮೂಗನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಮಹಿಳೆಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರು…!

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ಮೂಗನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ನಂತರ ಆ ಮೂಗನ್ನು ಆಕೆಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲಿದ್ದ ಮೂಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಮುಂಗೈಯ ಮೇಲೆ ಮೂಗನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಸಿ … Continued