ಮಾನವ ರೂಪಿ ಮುಖದ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ದೇವಾಲಯ….ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಾಲಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಸಿಗುವುದು ಗಜಮುಖದ ಗಣಪತಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಮೂರ್ತಿಯೇ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದ ದೇವಾಲಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುವರೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊತ್ತನೂರಿನ ತಿಲತರ್ಪಣಪುರಿಯ ಗಣೇಶನ ದೇವಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ … Continued