ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ..? ಒಂದು ಅವಲೋಕನ..

ನವದೆಹಲಿ: ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವು ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ  ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನವದೆಹಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಲಭವಾದ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ … Continued