ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಹಾಟ್‌ಲೈನ್‌

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಯೋಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಹಾಟ್‌ಲೈನ್‌ ಆರಂಭಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಆದರೆ ಗಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತಾದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧ ಕುರಿತ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು ಎಂದು … Continued