400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ರಾಣಿ ಕೆಟೆವಾನ್ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು..!

ಪರ್ಷಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಷಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ರಾಣಿ ಸೇಂಟ್‌ ಕೆಟೆವಾನ್ ಅವಳನ್ನು 1624 ರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೂಲಗಳು 400 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ರಾಣಿ ಸೇಂಟ್‌ ಕೆಟೆವಾನ್ ಅವಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ..! ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಆಣ್ವಿಕ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಎಸ್ಕಾಂಡರ್ … Continued