ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬೊ ಬಂದರಿನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟೇನರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಂಗೀಕಾರ

ಕೊಲಂಬೊ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಕೊಲಂಬೊ ಬಂದರಿನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟೇನರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಸಿಟಿ) ಯನ್ನು 35 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೊಲಂಬೊ ದಕ್ಷಿಣ ಬಂದರಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಂಟೈನರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಖಾಸಗಿ … Continued