ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ…’: ಭಾರತದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ?

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್/ದೆಹಲಿ: ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ದಾಳಿಯ ನಂತರ (ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ), ವಿಶ್ವದ ಆಸಕ್ತಿ ಭಾರತ ಯಾವ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದವು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು … Continued