ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹುಡುಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಶ್ರಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್..!

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಶ್ರಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೂ 2002 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ರಷ್ಯಾದ 12 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಸೆರ್ಗೆ ಕರ್ಜಾಕಿನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ರಷ್ಯಾದ ಜಿಎಂ ಸೆರ್ಗೆ ಕರ್ಜಾಕಿನ್ 19 … Continued