ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿವೆ.. ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಉಲ್ಬಣದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂಕೇತವೇ..?

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು, ರಾಜಧಾನಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಕೋವಿಡ್ ಅಲೆಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಲವಾರು ಇತರ ಡೇಟಾ ಬಿಂದುಗಳು ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೆಹಲಿಯ ಆರ್-ಮೌಲ್ಯ 0.57 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2.3 ಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕೋವಿಡ್-ಪಾಸಿಟಿವ್ … Continued