ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿನಿಂದ ಇಂದು 15,00,000-ಕಿಮೀ-ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಪೂರ್ಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜನ್ಮರಹಸ್ಯ ನೋಡಲು ಕಕ್ಷೆ ಪ್ರವೇಶ

ನವದೆಹಲಿ: ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 15,00,000-ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜನ್ಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವು ಎರಡನೇ ಲ್ಯಾಗ್ರೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ (L2) ಗೆ ಆಗಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅದು ಅದನ್ನು ಬಯಸಿದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಡ್-ಕೋರ್ಸ್ … Continued