ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಲವಾರು ಸಚಿವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ರಿಷಿ ಸುನಕ್: ಜೆರೆಮಿ ಹಂಟ್ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಲಂಡನ್‌: ಬ್ರಿಟನ್‌ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಅವರು ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮ “ಕೆಲಸವು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ” ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಂಪುಟದ ಘೋಷಣೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಲಿಜ್ ಟ್ರಸ್ ಅವರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ತಂಡದ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು … Continued