13 ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಇನ್ನೂ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರುತ್ತಿದೆ.. ಇದು ಹೇಗೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಬಲ ರಷ್ಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಉಕ್ರೇನ್‌ ಸೋಲಿಸುವುದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಉಕ್ರೇನ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾ, ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂತೆ … Continued