ಹಿಜಾಬ್ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ತಲೆಯಿಂದ ಪೇಟ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್‌

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷದ ಮಹ್ಸಾ ಅಮಿನಿಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಯುವ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಈಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೌಲ್ವಿಗಳ ತಲೆಯ ಪೇಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಜಾಬ್ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಪೇಟವನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ … Continued