ಅತಿ ಹೆಚ್ಚುಪತ್ನಿಯರು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದ ಮಿಜೊರಾಂನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಧನ..ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಹೌಹಾರದಿರಿ..!

ಐಜಾಲ್: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜಿಯೋನಾ ಚಾನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ 76 ವಯಸ್ಸನಲ್ಲಿ ಮಿಜೊರಾಂನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 38 ಪತ್ನಿಯರು, 94 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 33 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜಿಯೋನಾ ಚಾನ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊರಾಮ್ತಂಗ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಚಾನಾ ಅವರ … Continued