ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹಸಿರು ಹಣಕಾಸು ಸವಾಲು

ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡೆನ್ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಟ್ರಂಪ್‌ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಸಿರು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದ ಆಡಳಿತವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಇದು … Continued