ಜಿ 20 ಸಭೆ ಸೈಡ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಜೈಶಂಕರ: ಗಡಿ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ

ನವದೆಹಲಿ: ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ (ಇಎಎಂ) ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ ಗುರುವಾರ ಜಿ 20 ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಕ್ವಿನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಉಭಯ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂವಾದವಾಗಿತ್ತು. ಜೈಶಂಕರ ಮತ್ತು ಕಿನ್ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ … Continued