ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ: ನೋಂದಾಯಿತ, ಮಾನ್ಯತೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಐಟಿ ದಾಳಿ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ನೋಂದಾಯಿತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು (RUPP) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಜಾನೆಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಆರ್‌ಯುಪಿಪಿಗಳು, ಅವರ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಮೂಲವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಘಟಿತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ … Continued